BEL-TRADE s.r.o.
predstavuje
Voda
Tour
Prevádzkový poriadok

BEL-TRADE spol. s r.o.

Podmienky rybolovu platné od 1. mája 2019 (Zmeny pravidiel a cien sú vyhradené!):

1. Každý loviaci je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku.
2. Uhradením ceny za povolenku a vstupom do areálu rybár súhlasí s podmienkami tohto rybárskeho poriadku.
3. Loviť ryby na jeden lístok možno na dva prúty opatrenými jedným nadväzcom. Rybár si môže doplatiť za plus udicu podľa platného cenníka.
4. Loviť ryby a manipulovať s rybárskym náradím je oprávnený len držiteľ platnej povolenky zakúpenej u nás.
5. Rybár je povinný používať veľký podberák, podložný matrac.
6. Pri vylovení ryby je rybár povinný zaobchádzať s ňou šetrne . Pri manipulácii s ulovenou rybou na brehu musí byť použitá mokrá podložka zabraňujúca poškodeniu ryby.
7. Ryba odložená v sieťke sa považuje za ponechanú rybu. Rybár nesmie ryby v sieťke vymieňať.
8. Rybár je povinný všetky ponechané ryby nahlásiť a odkúpiť podľa aktuálneho cenníka.
9. Množstvo a druh návnady nie sú obmedzené, musia však byť zdravotne nezávadné (nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické).
10. Prikrmovanie rýb krmivom pre mačky a psy je zakázané.
11. Zakazuje sa akékoľvek trápenie rýb.
12. Vážne poranené ryby je treba odovzdať správcovi, v žiadnom prípade nepúšťať späť do vody.
13. Ak sa rybár potrebuje vzdialiť z lovného miesta ( WC, občerstvenie….), musí prúty vytiahnuť z vody. Prúty nesmú byť ponechané vo vode bez dozoru rybára.
14. Čistenie a pitvanie rýb na lovnom mieste je prísne zakázané!
15. Pri nedodržaní pravidiel rybolovu môže byť loviaci vyhostený a musí spôsobené škody uhradiť. V prípade krádeže bude na loviaceho podané trestné oznámenie.
16. Vstup loviacich detí do 12 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.
17. Počas rybárskych pretekov je rybársky revír vyhradený len pre loviacich, ktorí sa zúčastňujú pretekov.
18. Pri odchode z revíru je návštevník povinný ohlásiť ukončenie návštevy správcovi.
19. Otváracia doba rybníka je od 0-24 hod. (non- stop), ale rybárske lístky sú v predaji od 6:00 do 18:00 hod. Od 18:00 do 6:00 je nočný kľud na rybníku.
20. Ak rybár opustí areál po 18:00 hodine, pri ďalšom vstupe si musí zakúpiť znova rybársky lístok, ktorý sa predáva od 6:00 do 18:00.
21. Stanovisko rybára sa zaujme podľa príchodu chytajúceho. Prichádzajúci musí brať ohľad, aby neobmedzoval suseda pri chytaní. Rybár nesmie prehadzovať svoju návnadu do susedného pásma chytajúceho.
22. Návštevy rybárov na lovných miestach s motorovými vozidlami sú zakázané.
23. Rybárske bójky sú prísne zakázané kvôli hlbokej vode!

Ostatné prevádzkové podmienky:

1. Návštevník pri príchode autom si môže na lovnom mieste vyložiť veci, potom motorové vozidlo si musí návštevník odstaviť na vyhradené parkovisko.
2. Zakladať oheň je povolené len na vyhradenom mieste.
3. Loviaci v prípade podozrenia z neoprávneného privlastnenia ryby súhlasí s kontrolou priestoru vozidla.
4. Je prísne zakázané poškodzovať porasty, altánky, lavice, stoly a rušiť nadmerným hlukom loviacich.
5. Na všetkých lovných miestach platí zásada čistého prostredia, odpadky, ohorky z cigariet patria do smetného koša. Po opustení lovného miesta sa toto lovné miesto musí nachádzať v stave v akom bolo pred príchodom.
6. Kúpanie (vrátane psov) a člnkovanie sú zakázané!
7. Fotenie rýb je povolené iba v podrepe a nad podložkou.
8. Ryby po odfotení a ošetrení, čo najšetrnejšie vrátiť späť do vody.
9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví rybárov, ktoré si spôsobili vlastnou neopatrnosťou, precenením svojich schopností, fyzických možností či porušením tohto prevádzkového poriadku.
10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rybárskeho poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny.
11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeľovať výnimky z tohto prevádzkového poriadku .

Čas rybolovu:
denný čas rybolovu: 6:00 – 18:00 hod.
nočný čas rybolovu: 18:00 – 6:00 hod.